Ny crossband-repeater på Marsteinsvola.

Det er på tide å bytte ut den gamle FM-linken med mer moderne utstyr.

Yaesu DR-2X

Vi har kjøpt en Yaesu DR-2X som skal erstatte FM-linken.

Kallesignalet blir LA8JR og det blir en crossband-repeater med uplink på VHF og downlink på UHF.

Det vil si at repeateren lytter på 2m og sender på 70cm. I følge båndplanen på https://www.nrrl.no/images/bandplaner/BP2016-70cm.pdf kan frekvensområdet 433.000 MHz til 433.225 MHz benyttes, og det er naturlig å beholde 433.000 MHz slik den står i dag. Ikke bare på grunn av at dette er en kjent frekvens, men også fordi vi vil så langt unna DMR-repeateren på 434.600 MHz som mulig. DMR- repeateren har meget god isolasjon til nabofrekvenser på grunn av duplexeren som gir bedre enn 90 dB isolasjon på 2 MHz split. Nå er det riktignok bare 1.6 MHz mellom 434.600 og 433.000, men det bør likevel ikke by på problemer for DMR-repeateren.

Crossband-repeateren bryr seg ikke om signaler på UHF ettersom den kun sender på dette båndet så er det ikke behov for filter her. Den vil få RX på 145.450 MHz og det kan komme i konflikt med APRS-noden på 144.800 MHz, men denne noden sender med lav effekt (1 watt i dag). Det er ikke nødvendig for APRS-noden å sende med mer enn 1 watt ettersom noden har internett-forbindelse. Strengt tatt kunne APRS-noden vært en RX-only internet gateway.

Den nye crossband-repeateren vil identifisere seg som LA8JR på CW og vi legger inn CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) på 85.4 Hz. Den åpnes som en vanlig repeater og oppfører seg som en vanlig repeater bortsett fra at den får repeater split på 287.550 MHz.

For å kunne benytte repeateren må man ha en dual-band tranceiver. En kinesisk billigradio, for eksempel Baofeng UV5R som koster mindre enn 300 kroner, er nok. Man legger inn frekvensen 433.000 MHz og setter offset til 287.550 MHz med negativ split. Den vil da sende på 145.450 MHz og motta på 433.000 MHz. Husk subtone på 85.4 Hz. Det er kun nødvendig med TX-subtone.

Planen er å få den nye crossband-repeateren QRV i løpet av høsten 2020.

Oppdatering, januar 2021: Det ble ikke tid til å få den nye repeateren QRV i 2020 så vi satser på å få til dette i løpet av våren/sommeren 2021

Det har også vært diskutert om det er mulig å konfigurere repeateren (DR-2X) som en “bridging bi-directional crossband repeater”, altså slik som den eksisterende FM-linken opererer i dag. Det vil si at repeateren lytter på begge bånd, og sende det den mottar på motsatt bånd. Dagens “FM-link” har to separate tranceivere med hver sitt sender-relé og hver sin antenne. Yaesu DR-2X har ut- og innganger for TX- og RX-antenne.

Det er ikke direkte enkelt å få til en slik mode på DR-2X uten å kjøpe en del tilleggsutstyr. For eksempel trenger vi et kostbart filter for å unngå interferens fra DMR-repeateren som sender på 432.600 MHz. Dette vil koste godt over ti tusen kroner. Vi trenger også to antenne-switcher og sannsynligvis elektronikk for logikken.

Ettersom uplink blir på VHF og repeateren sender med relativt stor effekt tror vi ikke at rekkevidden blir dårligere enn dagens FM-link.