Silent Key LA4IS, Harald

Harald Hjelsvold, født 22. mars 1941, døde 24. august 2019.

Harald var Inntrøndelagsgruppens sektretær fram til sin død. Han var utdannet gartner og var radioamatør i over 50 år.

Vi lyser fred over Haralds minne.