FM Linken Marstein frekvens: 145.450 / 433.000 MHz.

FM-linken er slått av og ny crossband-repeater slått på. Aktiveres med 1750 Hz. Send på 145.450 MHz og lytt på 433.000 MHz

Oppdatering 23. juli 2023: Subtone på RX slått av, beholdt subtone på TX (123 Hz) hvis noen ønsker å bruke tone-squelch. Transmit time-out (TOT) økt fra 3 til 10 minutter. Det er litt kort tid fra repeateren åpnes til den må åpnes på nytt; ca 5 sekunder. Vi er usikker på hvordan dette kan økes. Repeateren er en Yaesu DR-2XE. Hvis noen vet dette ta kontakt med LA6GHA (Robert) eller LB2VI (Rune).

Dekningskart

Marsteinsvola Dekningskart 433 MHz (teoretisk)


Informasjon til radioamatører i region Inntrøndelag.

Styret i Inntrøndelagsgruppen vil med dette informere alle radioamatører i Inntrøndelagsregionen om at vi er en aktiv gruppe med møtelokale på Steinkjer.

Inntrøndelagsgruppen ble startet av radioamatører fra områdene Levanger, Verdal, Inderøy og
Steinkjer i 1984. Blant pionerene var LA0CQ, LA3EN, LA8WG, LA8DV, LA4PD, LA7FV,
LA8UF, LA7CH og LA9JK. Gruppen fikk egen signatur, LA9I, i 1991.

For å dele kunnskap og erfaring om blant annet DMR (Digital Mobile Radio), SDR (Software
Defined Radio), digitale modes, APRS (Automatic Packet Reporting System), FM-link,
repeatere etc. håper vi å få med flere radioamatører i Inntrøndelagsgruppen som for tiden har
15 medlemmer.

Solsyklus nr 25 er på vei opp, der forventet topp er i 2025. Det vil si at forholdene på
kortbølge gjøre det mulig å kommunisere med hele verden. Da er det viktig med
kunnskapsutveksling.

Inntrøndelagsgruppen avholder medlemsmøter hver tredje torsdag i måneden i Steinkjer
Skytterlag sine lokaler på Lerkehaug.

I desember 1988 fikk gruppen overta ei 30m høy antennemast oppe på Marsteinsvola i Verdal
(442 moh). Denne antennemasta har vært sentral i gruppens aktivitet. Pr. i dag har vi APRSnode for 2m, og FM-link (cross-band repeater). På Offenåsen står det også en APRS-node.

Inntrøndelagsgruppen ønsker å komme i kontakt med så mange radioamatører i
Inntrøndelagsregionen som mulig. Medlemskontingenten er for tiden kr. 100,00 pr. år.
Ta gjerne kontakt med Inntrøndelagsgruppen, la9i[at]la9i.no

Vennlig hilsen
Inntrøndelagsgruppen av NRRL
v/ Styret


Ønsker du å gi din grasrotandel til LA9I?

Din grasrotmottaker:

INNTRØNDELAGSGRUPPEN AV NORSK RADIO RELÆ LIGA

Gå inn på din side (Norsk Tipping) og velg Grasrotandel å legg inn Org.nr: 993 853 372


Nyheter:


Tur til Marsteinsvola 3. oktober 2020


Ny crossband-repeater på Marsteinsvola.


Ny UHF DMR-repeater på Marsteinsvola: LD7VM

434.600 MHz – 2MHz

Time slots: 1: 242 og 2426, 2: 9 og dynamiske.

NB: Time slot 1 skal kun brukes til anrop. QSY til en annen time slot og TG for at time slot 1 ikke skal bli opptatt for lenge.