FM Linken Marstein frekvens: 145.450 / 433.000 MHz.

Dekningskart

Marsteinsvola Dekningskart 433 MHz (teoretisk)


Silent Key, LA9JK

Det er med stor sorg vi melder at LA9JK Oddbjørn Moen sovnet stille inn natt til 1. juli.
Oddbjørn var aktiv radioamatør og var med å starte Inntrøndelagsgruppen LA9I.
Han var til det siste medlem av Trondheimsgruppen.
Full av kunnskap, alltid behjelpelig.
Han var involvert i mange prosjekter,
alt fra ny stikkontakt til ferdigstilt repeater / FM link for gruppa.
Han var alltid i godt humør, svært gavmild og hjelpsom.
Han vil bli dypt savnet.

Vi lyser fred over hans minne.


Informasjon til radioamatører i region Inntrøndelag.

Styret i Inntrøndelagsgruppen vil med dette informere alle radioamatører i Inntrøndelagsregionen om at vi er en aktiv gruppe med møtelokale på Steinkjer.

Inntrøndelagsgruppen ble startet av radioamatører fra områdene Levanger, Verdal, Inderøy og
Steinkjer i 1984. Blant pionerene var LA0CQ, LA3EN, LA8WG, LA8DV, LA4PD, LA7FV,
LA8UF, LA7CH og LA9JK. Gruppen fikk egen signatur, LA9I, i 1991.

For å dele kunnskap og erfaring om blant annet DMR (Digital Mobile Radio), SDR (Software
Defined Radio), digitale modes, APRS (Automatic Packet Reporting System), FM-link,
repeatere etc. håper vi å få med flere radioamatører i Inntrøndelagsgruppen som for tiden har
15 medlemmer.

Solsyklus nr 25 er på vei opp, der forventet topp er i 2025. Det vil si at forholdene på
kortbølge gjøre det mulig å kommunisere med hele verden. Da er det viktig med
kunnskapsutveksling.

Inntrøndelagsgruppen avholder medlemsmøter hver tredje torsdag i måneden i Steinkjer
Skytterlag sine lokaler på Lerkehaug.

I desember 1988 fikk gruppen overta ei 30m høy antennemast oppe på Marsteinsvola i Verdal
(442 moh). Denne antennemasta har vært sentral i gruppens aktivitet. Pr. i dag har vi APRSnode for 2m, og FM-link (cross-band repeater). På Offenåsen står det også en APRS-node.

Inntrøndelagsgruppen ønsker å komme i kontakt med så mange radioamatører i
Inntrøndelagsregionen som mulig. Medlemskontingenten er for tiden kr. 100,00 pr. år.
Ta gjerne kontakt med Inntrøndelagsgruppen, la9i@la9i.no

Vennlig hilsen
Inntrøndelagsgruppen av NRRL
v/ Styret


Ønsker du å gi din grasrotandel til LA9I?

Din grasrotmottaker:

INNTRØNDELAGSGRUPPEN AV NORSK RADIO RELÆ LIGA

Gå inn på din side (Norsk Tipping) og velg Grasrotandel å legg inn Org.nr: 993 853 372


Nyheter:


Tur til Marsteinsvola 3. oktober 2020


Ny crossband-repeater på Marsteinsvola.


Ny UHF DMR-repeater på Marsteinsvola: LD7VM

434.600 MHz – 2MHz

Time slots: 1: 242 og 2426, 2: 9 og dynamiske.

NB: Time slot 1 skal kun brukes til anrop. QSY til en annen time slot og TG for at time slot 1 ikke skal bli opptatt for lenge.