APRS-noden på Marsteinsvola

APRS-noden (LD7VD) på Marsteinsvola ble installert sommeren 2018 i forbindelse med field-day den 7. juni.

Noden består av en Raspberry Pi og en tranceiver med ca. 5 watt utgangseffekt på 144.800 MHz. Antennen er en vertikal dipol, den samme som ble brukt på pakkeradio-noden som nå er demobilisert. I tillegg er det koblet til 3 temperatursensorer av typen Dallas DS18B20. Sensorene er koblet i parallell med en 4k7 ohm pull-up og koblet til GPIO4 som er standard pin for OneWire på Raspberry Pi.

Den 7. september ble de to første sensorene installert. Begge måler temperatur innendørs; den ene i huset i masta der noden står og den andre i huset sør for masta. Den 14. september ble en ekstra sensor installert. Den ble plassert på nordveggen av huset i masta og måler ute-temperatur. I forbindelse med denne omkoblingen brakk den ene foten på 4k7-motstanden og man måtte improvisere med det man hadde for hånden. Vi fant en 1k-motstand som ble brukt som pull-up. Dette er en midlertidig løsning.

Den 14. september ble også hardware for internett-aksess installert. LD7VD kom online den 18. september. Den er nå en iGate/digipeater og symbolet er endret til en “green star”.

Utstyret drives av et 12V batteri. Neste prosjekt blir å bygge en spenningssensor for overvåking av batterispenningen.

1N4740 er en 10V zener-diode. Spenningen over zener-dioden blir aldri mer enn ca 10V og følgelig kan vi måle spenningen over motstanden, legge til 10V og få batterispenningen. Årsaken til at vi har en zener-diode er at ADC-en (Analog to Digital Converter) sitt dynamiske område er 0-5V, hvis man velger å bruke en Arduino eller tilsvarende microcontroller med analog inngang. Felles jord med batteriet er en forutsetning hvis man vil bruke batteriet som strømforsyning til målekretsen fordi en lineær eller switchet strømforsyningen ofte har samme jordpotensiale som batteriet.